, NAPÚTON

Könyvek

Könyvek

Könyvajánló A bibliográfia eléréséhez nyisd le a kívánt fejezetet!

Kerek Istenfája. Az esztendő körének szokásrendszere. Ős-kép Kiadó, 2018.

A Nap arca, Ég és föld ölelésében, Újraszülető világ. 3 könyv egy kötetben. Ős-Kép Kiadó, 2014.

Örökség. Válogatott tanulmányok 1994-2011. Ős-kép kiadó, 2013.

Az emberélet szentsége. Ős-kép kiadó, 2015.

Hétboldogasszony. Főnix Könyvműhely 2009.

Kalendárium. Az esztendő körének szokásrendszere. Örökség könyvműhely kiadó, 1998.

Világ – virág. A természetes műveltség alapjelei, és azok rendszere - 4. BŐVÍTETT KIADÁS
Örökség könyvműhely kiadó, 2013.

Ég és föld ölelésében. Tanulmányok a gyermekvilágról. Örökség könyvműhely kiadó, 1998.

Népköltészetünk és az évkör. Tudománytörténeti vázlat (a Gödöllői Galéria "Balladás képek" című kiállításához). Gödöllő, 1988. Petőfi Sándor Művelődési Központ, 49 p., borító, (2) t.
   A tasakon: Balladás képek. Gödöllői Galéria, 1988. október.

Csak tiszta forrásból. Adalékok Bartók Cantata profanájának értelmezéséhez. Bp. 1990. Kós Károly Egyesülés–Mandátum Könyv Bt., 304 p.

Népmeséink és az évkör. Tudománytörténeti vázlat (a Gödöllői Galéria "Mesés képek" című kiállításához). 1991. május. Gödöllő, 1991. Petőfi Sándor Művelődési Központ, 43 p.

A Napút festője. Csontváry Kosztka Tivadar. Debrecen, 1992. Pódium Műhely Egyesület, 71 p., 24 t.
(Varázstükör 1.)
      Fejezetei:
   Csontváry és a Napút.
   Téridő-viszonyok leképeződése Csontváry festményein.
   Fejezetek Csontváry mitikus történelméből.
   Csontváry a kortársak között.

Jó pásztorok hagyatéka. Magyar népművészet. Debrecen, 1993. Pódium Műhely Egyesület–Magányos Kiadó, 128 p., 24 t. (Varázstükör 2.)
      Fejezetei:
   A magyar népművészet jelrendszerének jelentésrétegei.
   Népművészetünk téridő-keretei.
   A jelrendszer működésének próbája.
   Asztrálmítoszi nyomok a dunántúli magyar pásztorművészetben.
   A világ képe egy kerek tükörben.
   A magyar népi műveltség hétköznapi és ünnepi arca.
      Függelék:
   Isten csillagvára. Ősi természetvallás nyomai a dunántúli népművészetben.
   Népművészetünk "képírási" jelentésszintjének néhány sajátossága.

Jött éve csodáknak. A magyar csillagmítoszi hagyomány élő Atillája. Írta és összeáll: Pap Gábor. Bp. 1993. Szabad Tér Kiadó, 72 p.

Szépen zengő pelikánmadár. Bábjáték. Benedek Elek meséje nyomán bábszínpadra átdolgozta Pap Gábor. Előszó: Tömöry Márta. Bp. 1993. Magyar Művelődési Intézet, 41 p.
Hazatalálás. "...az Úr 895. esztendejében..." Filmköltemény. Debrecen-Budapest, 1996. Pódium Műhely Egyesület—Magyar Őstörténeti Kutatói és Kiadói Kft.–Magányos Kiadó, 143 p.
      Kísérő kiadvány:
   Vezérlő csillagok. Néhány összefüggés a szerves műveltség megközelítéséhez. Összeáll. Antal István.  

"Angyali korona, szent csillag". Beszélgetések a magyar szent koronáról. Jászberény, 1997. Jásztel Rt., 62 p.
      Függelék:
   Rasdi mesél. Gondolatok a szkíta népi-nemzeti szertartásrendről.

Fényhimnusz. Kappadókia barlangszentélyeiben. Bp. 1997. Design & Quality, 52 p.

Karácsony a magyar csillagos égen. Debrecen, 1997. Palocsa Természetvédő és Hagyományőrző Egyesület, (Főnix könyvek 5.) 92 p.

János vitéz és a Tarot. Pap Gábor előadása alapján tanította az 5. osztályban Lőrincz Ibolya az 1993/94-es tanévben. Bp. 1998. Örökség Könyvműhely, (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban) 72 p.

A Fehér Ló és a Fekete Bárány fiai. "Kis-éves" és dekanátusi rend a magyar népmesék egy csoportjában. Debrecen, 1998. Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, (Főnix könyvek 12.) 84 p.

A Napút festője. Csontváry Kosztka Tivadar. Debrecen, 1998. Pódium Műhely Egyesület, 71 p., 24 t. (Varázstükör 1.) Második kiadás.

"Nézz egy kicsit a fejembe". A hagyományörökítés útjai a szkítautód népeknél. Debrecen, 1998. Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, (Főnix könyvek 10.) 74 p.
      Fejezetei:
   Nimród, Atilla, Árpád — asztrámítoszi keretben.
   Ünnepi beszéd a sárospataki Árpád-emlékmű avatásakor.
   A Ló és a Nő. Mindenségünk alakulásai a szkítautód népek képzeletvilágában.

PAP Gábor–SZABÓ Gyula: Az ember tragédiája a nagy és a kis Nap-évben. Bp. 1999. Örökség Könyvműhely, (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban) 135 p.
      Tartalma:
   Pap Gábor: Bevezető.
   Madách Imre: Az ember tragédiája. Drámai költemény. 1859-60.
   Pap Gábor: A Tragédia csillagmítoszi értelmezése a „nagy évben”.
   Szabó Gyula: Az ember tragédiája és a kis évkör.

Hazatalálás. Művelődéstörténeti írások. Bp. 1999. Püski, 574 p., 24 t.
       Tartalma:
   A mindenséggel mérd magad! Népművészetünk jelképvilágáról
   A Galéria ment — és maradt. Egy (nemlétező) kiállítás képaláírásai
   A magyar népművészet jelrendszerének jelentésrétegei
   Népművészetünk téridő-keretei
   A jelrendszer működésének próbája
   A magyar népi műveltség hétköznapi és ünnepi arca
   Isten csillagvára. Ősi természetvallás nyomai a dunántúli népművészetben
   Asztrálmítoszi nyomok a dunántúli magyar pásztorművészetben
   A világ képe egy kerek tükörben
   Tojás-hímek, írozó nők. A magyar húsvéti tojások ábráinak asztrálmítoszi vonatkozásairól
   Egyező és keresztező. A Vízöntő-paradoxon szakrális vonatkozásairól
   Képkeretek — életkeretek
   A teremtő ige működése a négyzetrácsban
   Népművészetünk „képírási" jelentésszintjének néhány sajátossága
   Az ige, mint mitikus teremtő erő
   Letapogatott hangzatok vagy struktúramodellek? Újabb adalékok a zenés-szöveges információk képi megjelenítésének problémaköréhez
   Népmeséink és az évkör. Tudománytörténeti vázlat
   A világvándora herceg
   Vízi Péter és Vízi Pál
   Küldetésünk Európában és a világban. A magyar nemzettudatról — dióhéjban
   Történelem — és „Történelem". A Gresham-kör és a monumentális művészetek — Bernáth Aurél történelme tükrében
   A ló és a Nő. Mindenségünk alakulásai a szkítautód népek képzetvilágában
   Jött éve csodáknak. A magyar csillagmítoszi hagyomány élő Atillája
   Árpád és műve — 1100 év távolából. Ünnepi beszéd a sárospataki Árpád-emlékmű avatásakor
   Hazatalálás... az Úr 895. esztendejében
   Rasdi mesél
      A Magyar Szent Korona. Tények, következtetések, feltételezések
   Formai és funkcionális rokonítások
   Ábrázolhatatlan! — Dehát milyen is?
   Tárgy vagy élőlény?
   Jelképes vagy valóságos működés?
   Megkötések a koronázással kapcsolatban
   Kitérő Fehérvár ürügyén
   Vissza a koronázáshoz — az időpont és a beavató személy szerepe
   Anomáliák — a három uralkodóképmás
   Négyféle kettőség a Szent Korona képrendjében
   Görög és latin nyelv: bölcsesség és hatalom
   Eltakart képek — megszűrt üzenetek
   Közjáték a palásttal — Sephanus és Gisla
   A Bertalan-szindróma
   A maradék két különbözőség
   Kozmosz vagy káosz?
   „Szentülés" a történelemben — és a naptárban
   Mikor? Hol? Miért és miért nem...?
   A „szkíta kereszténység" üdvtörténeti programja
   Atillától Szent Istvánig

Nefelejts. Emlékezetre méltó dolgok népmeséinkről, csillagainkról, sorsunkról. Bp. 2000. Örökség Könyvműhely, 235 p.
      Tartalma:
   Ne felejts!
   A kismalac és a farkasok
   A vén kutya
   A kiskondás
   A zsoltáréneklő madár
   A kígyókirály gyűrűje
   A repülő kastély
   A világvándora herceg
   A világvándora herceg – bábjáték
   A világ zengő csodafája


Mag hó alatt — Télutón. Bp. 2003. Püski, 592 p.
      Tartalma:
      MAG HÓ ALATT
   Évezredzáró-évezredváró gondolatok
   Csillagok felé
   „Mag hó alatt"
      A MAGYAR MŰVELTSÉG HAT ALAPPILLÉRE
   A magyar művészet pillérei
   Ami élni segít
   A mindenség képe egy aranykancsón
   A nagyszentmiklósi kincs 2. sz. kancsójának képrendjéről
   A magyar Szent Korona
   Gyorsjelentés a Korona-kutatás állásáról
   Fejezetek a Szent Korona és a koronakutatás történetéből
   Blöff vagy szenzáció?
   „Valaki álmodhat róla"
   Ne mondja
   A veleméri templom falképei
   „A bölcsesség házat épít magának"
   Festett kazettás templomi mennyezeteink
   „Az ég mennyezeti"
   „Az egek beszélik..."
   Tűnődések a técsői mennyezet alatt
   Magyar népművészet
   Virág a négydimenziós üvegházban
   Népi műveltség — múlt vagy jövő?
   „Hítt engem is útitársnak..."
   A teremtő pipaszó
   Beszédes jelek Isten ostorán
   Karácsony a magyar csillagos égen
   Mondjunk új örömet!
   Csodakút - Az organikus gondolkodás szerepe az óvodai nevelésben (1995)
   Holló úr meg rókáné
   Népköltészetünk és az évkör
   „...Lehet Napút Jegyeinek is nevezni"
   Zarándoklás Csontváry cédrusaihoz — három szakaszban
      KORTÁRSAK KÖZÖTT
   A képírás gondjai és esélyei a XX. századi Magyarországon
   Erdélyi képeslap
   Vásárhelyi mozaik
   Kincsek és mű-kincsek a Barbaricumból
   Népi — népiesch — anti-népiesch
   Szállingózó kultúrjavak
   A meg nem gondolt gondolat
   Példázat a népi műveltségről, amely csak megélve lehet eleven
      GYERMEKEINK IS SZERETNÉK MEGÉLNI
   Pillanatképek vagy folyamatábrák?
   Nemzeti kincsünk, a magyar nyelv
   Mondai történelmünk
      KÉRDŐJELEK ÉS FELKIÁLTÓJELEK
   Élő földrajz — beszélő történelem
   A héj összeesküvése a mag ellen
      MUSZÁJ-HERKULES
   Emese álma
   Hol vagy, István király?
   UTÓHANG
   Hivatkozott irodalom
   A kötetünkben szereplő írások előzményei

Száll az Isten házadra. Ősvallási elemek téli napfordulós népi szertartásainkban. Debrecen, 2007. (Főnix Könyvek 71.)
      Tartalma:
   Karácsony a csillagos égen
   Mondjunk új örömet! A regölés asztrálmítoszi kereteiről

Fényre éledő örömüzenet. Ünnepváró elmélkedés középkori finnországi templomokban. Bp. 2009. Polar Könyvek, 191 p.

Lúdas Matyi avagy a magyar nemes megigazulása. Bp. 2011. Két Hollós, (A magyar irodalom gyöngyszemei – csillagmítoszi foglalatban) 162 p.
      Tartalma:
   Bemelegítés
   Lúdas Matyi képes fele
   Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
   Első nekifutás
   Második nekifutás
   Harmadik nekifutás
   Negyedik nekifutás
   Pap Gábor: Lúdas Matyi – bábjáték
   Levezető gyakorlat

János vitéz és a Tarot. Pap Gábor előadása alapján tanította az 5. osztályban Lőrincz Ibolya az 1993/94-es tanévben. Bp. 1998. Örökség Könyvműhely, (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban) 72 p. 

A Fehér Ló és a Fekete Bárány fiai. "Kis-éves" és dekanátusi rend a magyar népmesék egy csoportjában. Debrecen, 1998. Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, (Főnix könyvek 12.) 84 p.

A Napút festője. Csontváry Kosztka Tivadar. Debrecen, 1998. Pódium Műhely Egyesület, 71 p., 24 t. (Varázstükör 1.) Második kiadás.

"Nézz egy kicsit a fejembe". A hagyományörökítés útjai a szkítautód népeknél. Debrecen, 1998. Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, (Főnix könyvek 10.) 74 p.
     
PAP Gábor–SZABÓ Gyula: Az ember tragédiája a nagy és a kis Nap-évben. Bp. 1999. Örökség Könyvműhely, (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban) 135 
     
Hazatalálás. Művelődéstörténeti írások. Bp. 1999. Püski, 574 p., 24 t.
   
Nefelejts. Emlékezetre méltó dolgok népmeséinkről, csillagainkról, sorsunkról. Bp. 2000. Örökség Könyvműhely, 235 p.
      Tartalma:
 
Mag hó alatt — Télutón. Bp. 2003. Püski, 592 p.

Száll az Isten házadra. Ősvallási elemek téli napfordulós népi szertartásainkban. Debrecen, 2007. (Főnix Könyvek 71.)
Fényre éledő örömüzenet. Ünnepváró elmélkedés középkori finnországi templomokban. Bp. 2009. Polar Könyvek, 191 p.

Lúdas Matyi avagy a magyar nemes megigazulása. Bp. 2011. Két Hollós, (A magyar irodalom gyöngyszemei – csillagmítoszi foglalatban) 162 p.
      
 Az igazat mondd! Művelődéstörténeti írások. Bp. 2015. Két Hollós, 400 p.

Csatlakozz!

A NapútON - Ébreszteni a fényt weboldalnak már a közösségi médiában is van társoldala, melyhez itt érdemes csatlakozni:

Kvízkitöltések

Eddigi kvízkitöltések száma: 319

Eddigi helyes válaszok átlaga: 14

Vendégkönyv

Most megyünk kirándulni erre a gyönyörű helyre!!
2021-06-30

Nagyon hangulatos kiránduláson vettünk részt, csodajó volt a szervezés, sok szépet láttunk. Köszönjük szépen Lovász Henriett kísérőnknek. Köszönettel: egy kaposvári csapat nevében: Fodor-Takács Eleonóra
2021-06-29

Köszönjük szépen ezt a kirándulás és a játékot.
2021-06-28

Köszönöm ezt a remek aplikációt nagyon érdekes és tanulságos.
2021-06-13

Ma jártunk Önöknél. Igazán jól éreztük magunkat. Szeretném megkérdezni, hogy tudható-e kinek a versei hangzottak el a színházi előadás alatt. Válaszukat előre is köszönöm
2021-06-09

Üdvözlöm önöket! Nagyon szép az épület, melegség önti el a szívemet. Nagyon tetszik, gratulálok a kialakításhoz, és szerintem ezt minden magyar embernek látnia kellene a kicsiktől az idősebb korosztályig. Köszönöm szépen az élményt, még ha csak így képeken keresztül.
2021-02-26

Nagyon jól összeszedett, tartalmas leírás, amely első olvasásra is érthető és megjegyezhető. A kvíz részben ellenőrizhető is, hogy mennyire. A kifestő is nagyon tetszett. Mondható játszva tanulásnak is.
2020-12-29

Töltsd le applikációnkat!

Járd be virtuálisan székházunkat az ingyenes mobilappunkkal! Tarts velünk a NAPÚTON az interaktív alkalmazás segítségével!

2020 Napúton - Minden jog fenntartva